Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Voor wie

Verschillende situaties vragen om verschillende aanpakken

Ergo & Arbeid is er voor iedereen die graag wil werken maar zich gehinderd voelt door lichamelijke en/of geestelijke klachten en zich herkent in een of meerdere van de onderstaande situaties. Hoewel op deze website vaak de term ‘werknemer’ wordt genoemd richt Ergo & Arbeid zich zowel op mensen met een arbeidsovereenkomst als zelfstandig ondernemers. Maar ook op mensen met gezondheidsklachten die op dit moment geen werk hebben maar wel de wens hebben (weer) aan het werk te gaan.