Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Over ons


Onze therapeuten:

Edith Brocken

Den Haag

06 1068 5371

edith.brocken@ergoenarbeid.nl

KP nr: 19901647190

Astrid van Leest

Zoetermeer

06 2641 7513

astridvanleest@ergoenarbeid.nl

KP nr: 59910220890

Ina Kleijwegt

Den Haag

06 2480 5264

ina.kleijwegt@ergoenarbeid.nl

KP nr: 29913440390

Daarnaast is als freelancer aan Ergo & Arbeid verbonden: Maud van der Horst, ergotherapeut en re-integratiecoach.

Ergo & Arbeid werkt met de volgende instanties samen:

KP

Het Kwaliteitsregister Parademici voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Alle therapeuten van Ergo & Arbeid zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister parademici.

Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapeuten. De site bevat informatie over ergotherapie voor cliënten en patiënten, verwijzers, en andere paramedici en voor leden van de NVE. Ergo & Arbeid is aangesloten bij Ergotherapie Nederland.

Ergotherapie Thuis

Ergotherapie Thuis helpt mensen zelfstandig te blijven. Als je ouder wordt of als je gezondheid je in de steek laat, wordt zelfstandig leven soms moeilijker. De ergotherapeuten van Ergotherapie Thuis kunnen helpen. Zo worden de moeilijke dingen weer wat makkelijker en blijf je de baas over je eigen leven.

Basalt Revalidatie

Basalt bestaat uit een team van verschillende soorten gespecialiseerde behandelaars die u kunnen helpen met alle aspecten van uw aandoening.