Edith Brocken is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici

Home / Diensten

De diensten van Ergo & Arbeid zijn onder te verdelen in:

Onderzoek & Advies:
Werkplekonderzoek
Stagnerende re-integratie
Aanvraag voorzieningen UWV

Andere diensten:
Preventie van verzuim
Ergotherapie
Re-integratie 1e spoor
Jobcoaching